×
 

Pops Academy Stockholm

Pops Academy är grundskolan, årskurs 4–9, som kombinerar akademisk kvalitet och kreativ verksamhet med musik och dans på schemat varje dag! Addera Pops Extended efter skolan och få en unik helhet med kurser i sång, instrument eller dans.

Vi ska erbjuda en kreativ skola med effektivt lärande som barnen längtar till. Varje dag.

Vi utbildar elever som ska kunna och vilja både leda och följa. Som med empati, tolerans och förståelse ska kunna sätta sig in i andra människors situationer. Som utifrån sin egen kraft, skaparlust och inre driv ska kunna åstadkomma det de själva helst önskar i livet. Kanske blir de musiker eller artister. Kanske innovatörer, någon som hjälper andra, samhällsförändrare eller något annat de brinner för. Oavsett framtida yrkesval kommer vi utbilda barn som kan nå långt. Med musiken som kraft ger vi våra elever ett innehållsrikt liv, där skaparlust och kreativitet bär dem genom hela livet.

Ta en tur på skolan!

Välkommen in på ett digitalt besök i Pops Academy Stockholms fina lokaler för att få en uppfattning av skolan redan här och nu.

Har du frågor om besök på skolan är du alltid välkommen att kontakta oss!

Pops Academy finns för att göra barnen tryggare, modigare och mer kreativa.

Att känna sig trygg och att våga är att visa vad man tycker och vem man är. Det är att stödja den som behöver stöd, visa sig nyfiken, kompromissa ibland, lyssna på andra, framföra sin åsikt och respektera andras. Att visa empati, ta ansvar och bry sig är att våga. Att inte se ner på människor och olikheter, det är mod. Den som känner sig trygg i skolans gemenskap vågar prova nya vägar för att utvecklas, blir kreativ och når längre. Alla sinnen. Hela dagen.

Pops Academy är en Apple Distinguished School. En av fyra skolor i Sverige!

Vi har av Apple blivit utsedd till en Apple Distinguished School för perioden 2019–2022 för de goda resultat vi fått tack vare vårt sätt att använda digitala verktyg i undervisningen. Pops Academy, som är inriktad på musik och dans, förser alla elever och lärare med en iPad och appar. I GarageBand skriver eleverna egen musik och spelar in lek­tioner att öva på hemma. De använder också GarageBand för att skapa ljudböcker utifrån sina egna berättelser, med inspelade ljud och berättarröster. Alla lärare på Pops Academy är Apple Teachers. De publicerar utbildningsmaterial och kurser på iTunes U, så att eleverna kan följa under­vis­ningen i sin egen takt och enkelt gå tillbaka och reflektera över vad de har lärt sig.

Elever på Pops Academy som skrattar runt ett bord