×
 

Pops Academy Stockholm

Vi kombinerar akademisk kvalitet och kreativ verksamhet och skapar en nyfikenhet för lärande och utveckling som varar hela livet.

Pops Academy är en personlig skola där vi bygger relationer. Relationer som ligger till grund för en trygg skola och som uppmuntrar, entusiasmerar och inspirerar till nya kunskaper.

Vi jobbar med båda hjärnhalvorna och låter musiken genomsyra allt vi gör. Varför? För att vi vet att vi med hjälp med kreativa arbetssätt kan nå ännu längre. 

Pops Academy grundades i Stockholm 2015 och är idag en av Sveriges högst rankade grundskolor. Sedan 2020 finns Pops Academy även i Umeå och Örebro.

Vi ser att eleverna lär sig snabbare, har roligare och får en mer effektiv och kreativ skoldag med digitala lärverktyg.

Skolans starka musikprofil erbjuder musik varje dag.

Fördelarna med Pops Academy

Musik som en del av vardagen

Med musiken som kraft ger vi våra elever en innehållsrik skolgång, där kreativitet och kunskap bär dem genom hela livet.

Kreativitet som grund i allt vi gör

Vi kombinerar kreativ verksamhet med undervisning och skapar en nyfikenhet för lärande och utveckling.

Utbildning med höga ambitioner

Vi erbjuder en skola för den som vågar drömma och är beredd att anstränga sig för att nå sina mål och uppnå goda studieresultat.

Kvalitetsrapport

Här kan du läsa vår kvalitetsrapporter för Pops Academy Stockholm.