×
 

Hoppa till innehållet

Antagningsprocess

Vad roligt att du är intresserad av Pops Academy Stockholm! Här kan du läsa om våra antagningsrutiner och hitta svar på några av de vanligaste frågorna om antagningsprocessen.

Färdighetsprov

Alla elever genomför ett färdighetsprov. Proven äger rum i februari för barn som ska börja vid skolstart höstterminen 2024.

Musik

Om du söker till Pops Academy kallas du till färdighetsprov på skolan. Du kommer få en tid och en plats skickat till dig på mail några eller någon vecka innan det är dags.

Du kommer spela/sjunga inför en liten grupp med lärare som är vår jury och vi kommer göra allt vi kan för att du skall känna dig bekväm och trygg. Vi vet att det är lite pirrigt så vi försöker göra det så lättsamt det bara går. Kom i god tid!

Elev på Pops Academy spelar trummor på scen.
Elev på Pops Academy spelar gitarr.

Träna in en låt på ditt instrument eller på sång

Du ska förbereda dig genom att träna in en valfri låt på ditt instrument eller på sång. Välj något du brukar spela eller sjunga, och välj inte något som är för svårt. Det är bättre att framföra en låt du är van att spela eller sjunga, då känner du dig säkrare. Om du spelar instrument får du gärna spela till en färdig låt om du har en länk till låten på nätet. Även du som sjunger får gärna sjunga till en färdig inspelning, men då utan inspelad sång.

Träna in den obligatoriska låten: Vem kan segla förutan vind

Du skall också träna in den obligatoriska låten “Vem kan segla förutan vind”, en känd folkvisa. Denna låt skall alla sjunga. I kallelsen till färdighetsprovet finns länkar till musikbakgrunder i tre olika tonarter. Välj en tonart som passar dig. Du får framföra den hur du vill och i vilken stil du själv önskar. Jurymedlemmarna kommer kompa dig på piano när du sjunger.

Googla gärna om du inte känner till låten. Här ser du några enkla ackord att utgå ifrån om du vill, samt texten:
3/4 ||: Am | Am | Am | A7 | Dm7 | G7 | C | C | E7 | E7 | Am | F | E7 | E7 | Am | Am :|| Vem kan segla förutan vind, vem kan ro utan åror, vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar? Jag kan segla förutan vind, jag kan ro utan åror, men ej skiljas från vännen min utan att fälla tårar.

Gehörsprov

Gehör handlar om hur du hör musiken. Det vill säga, hur du uppfattar exempelvis rytmer, melodier och puls. Vi går bland annat igenom några enkla rytmer (som du härmar genom att klappa med händerna). Vi testar också några enkla melodier, som du härmar genom att sjunga likadant som jurymedlemmarna. Alla kommer ta sig igenom provet bra, det är inte så svårt. Du behöver inte kunna skriva eller läsa noter.

Antagningsbesked

När alla prov är genomförda kommer vi sammanställa resultaten och skicka ut besked till de sökande. Söker du restplatser får du besked ganska omgående. Skolan upprättar också en reservlista och du som blir uttagen som reserv kan få erbjudande när som helst ändå fram till skolstart, beroende på om eventuell ledig plats skulle uppstå.

Ett band spelar och sjunger på scen.
Två elever på Pops Academy studerar tillsammans vid läsplattor.

Särskild kvot för nyanlända

Med anledning av kriget i Ukraina och den flyktingström som kan komma, har myndigheterna i april 2022 återinfört möjligheten för fristående skolor att tillämpa en särskild kvot för nyanlända barn. Kvoten ger nyanlända barn som varit i Sverige mindre än två år företräde till ett begränsat antal platser på fristående skolor med kö.

Vår huvudman har beslutat att Pops Academy Stockholm ska avsätta upp till 15 platser för dessa barn. Detta innebär att nyanlända barn har företräde framför övriga sökande upp till dess att kvoten är fylld för det aktuella läsåret. Skulle det vid urvalstillfället inte finnas någon sökande enligt särskild kvot tillämpas de ordinarie urvalsgrunderna. Detta beslut gäller från och med maj månad 2023, vilket betyder att de som redan fått besked om plats inför höstterminen 2023 inte omfattas av beslutet och är garanterade sin plats. Förordningen om särskild kvot gäller för närvarande för läsåret 2023/24.

Ansök till Pops Academy Stockholm

 1. 1

  Läs på om skolan

  Alla barn motiveras av olika saker, så innan ni söker är det bra att läsa om hur vi jobbar på Pops Academy Stockholm. Det kan ni göra här!

 2. 2

  Besök oss

  För att få en uppfattning om vår skola, kom på besök! Antingen på öppet hus eller på en personlig visning.

 3. 3

  Ansök till skolan

  När ni bestämt er fyller ni i vårt ansökningsformulär och skickar in det. Efter det kommer ni bli kallade på ett antagningsprov!

 4. 4

  Antagningsbesked

  Vi skickar ut alla antagningsbesked 1–2 veckor efter genomfört prov och oavsett om ni har blivit antagna eller får en reservplats ska ni bekräfta platsen. Har ni fler funderingar – läs under vanliga frågor.

Vanliga frågor om våra antagningsrutiner

 • När alla prov är genomförda kommer vi sammanställa resultaten och skicka ut besked till de sökande. Söker du restplatser får du besked ganska omgående. Skolan upprättar också en reservlista och du som blir uttagen som reserv kan få erbjudande när som helst ändå fram till skolstart, beroende på om eventuell ledig plats skulle uppstå.

 • En grundskola får lov att ha färdighetsprov om det finns goda skäl till det. Vi har ett särskilt tillstånd från Skolinspektionen att ha färdighetsprov. Normalt har en skola rätt att ha proven från åk 7, men om man vill ha det i tidigare åldrar måste man ha särskilt tillstånd.

Har du frågor om antagningsprocessen?

Kontakta oss så får du personlig hjälp och svar på dina frågor.

Håll dig uppdaterad

Gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan, så håller vi dig uppdaterad om öppet hus-tillfällen och andra möjligheter att besöka oss.

Vilket år ska barnet börja skolan?

Hantering av personuppgifter

När du är elev eller vårdnadshavare hos oss så behöver vi genomföra ett antal personuppgiftsbehandlingar för att kunna erbjuda dig utbildning. På AcadeMedias hemsida kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter samt om din rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Pops Academy är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt skolform och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande program. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att angiven studiestart passerat. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss.  Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).