Prima blir Pops! 

Vi är glada över att berätta att Pops Academy kommer till Umeå! Från och med maj 2020 ansluter nämligen Primaskolan i Umeå till Pops Academy. Utöver namnbytet innebär det för Primaskolans, och hela Umeås del, en kreativ uppväxling – för på Pops Academy står musiken i fokus!

Vår evidensbaserade metodik, genom vilken vi förenar kreativitet och akademisk kvalitet, har gjort Pops Academy till en av Sveriges högst rankade grundskolor. Nu ser vi fram emot att ta konceptet vidare till Umeå!

Årskurs 4–9

I samband med att Primaskolan blir Pops Academy kommer vi även att bygga ut verksamheten till att redan i höst innefatta årskurs 4 och 5. Det innebär att Pops Academy Umeå kommer erbjuda skolgång från årskurs 4 till och med årskurs 9. 

Våra lokaler

Vi finns i stora ljusa lokaler på I20-området med bra transportmöjligheter till och från skolan. Ca 1 km till centrum och 500 m till buss- och tågstation.

Lokalerna innehåller allt som hör en skola med musikprofil till. Genom att bygga en helt ny dansstudio samt flera musikstudios ger vi eleverna bästa möjliga förutsättningar för att kunna dansa, repa och producera musik. Självklart investerar vi även i ny musik- och studioutrustning.

Kontakta oss för mer information

Vill du ha mer information om skolan? Mejla eller ring rektor Christer Persson (090-17 15 65).

Välkommen till oss i höst!

Vi startar höstterminen den 18 augusti.

Vi ska erbjuda en kreativ skola med effektivt lärande som barnen längtar till. Varje dag.

Vi utbildar elever som både ska kunna och vilja leda och följa. Som med empati, tolerans och förståelse ska kunna sätta sig in i andra människors situationer. Som utifrån sin egen kraft, skaparlust och inre driv ska kunna åstadkomma vad de själva helst önskar i livet. Kanske blir de musiker eller artister. Kanske innovatörer, någon som hjälper andra, samhällsförändrare eller något annat de brinner för. Oavsett framtida yrkesval kommer vi utbilda barn som kan nå långt. Med musiken som kraft ger vi våra elever ett innehållsrikt liv, där skaparlust och kreativitet bär dem genom hela livet.

Pops Academy finns för att göra barnen tryggare, modigare och mer kreativa.

Att känna sig trygg och att våga är att visa vad man tycker och vem man är. Det är att stödja den som behöver stöd, visa sig nyfiken, kompromissa ibland, lyssna på andra, framföra sin åsikt och respektera andras. Att visa empati, ta ansvar och bry sig är att våga. Att inte se ner på människor och olikheter, det är mod. Den som känner sig trygg i skolans gemenskap vågar prova nya vägar för att utvecklas, blir kreativ och når längre. Alla sinnen. Hela dagen.