×
 

Våra Pops Academy-skolor

Pops Academy startade i Stockholm och nu har vi även skolor i Örebro och Umeå, alla med målsättningen att genom kreativa arbetssätt nå ännu längre. Du kan välja Pops Academy även om du inte bor i samma kommun som skolan.

Det här är Pops Academy

Musik som en del av vardagen

Med musiken som kraft ger vi våra elever en innehållsrik skolgång, där kreativitet och kunskap bär dem genom hela livet.

Kreativitet som grund i allt vi gör

Vi kombinerar kreativ verksamhet med undervisning och skapar en nyfikenhet för lärande och utveckling.

Utbildning med höga ambitioner

Vi erbjuder en skola för den som vågar drömma och är beredd att anstränga sig för att nå sina mål och uppnå goda studieresultat.