Läs om vår hantering av Covid-19.

Vanliga frågor

Hur går urvalet till för Pops Academy Karl Johan?

  • Barnet söker och blir kallad till färdighetsprov.
  • För att färdighetsprovet ska bedömas så objektivt som möjligt vet musiklärarna inget mer om eleven än förnamnet. Provet spelas in på band för att kunna användas vid den slutliga sammanställningen.
  • När alla prov är genomförda sammanställs resultatet av musiklärarna.
  • Alla elever rangordnas efter resultatet på färdighetsprovet.
  • Om två elever bedöms ha samma resultat i färdighetsprovet gäller följande 1. Syskonförtur. 2. Närhet till skolan. 3. Lottning.

När får jag antagningsbesked?

När alla prov är genomförda kommer vi sammanställa resultaten och skicka ut besked till de sökande. Söker du restplatser får du besked ganska omgående. Skolan upprättar också en reservlista och du som blir uttagen som reserv kan få erbjudande när som helst ändå fram till skolstart, beroende på om eventuell ledig plats skulle uppstå.

När får jag veta om mitt barn fått en plats?

Besked om antagning skickas ut senast vecka 4. Man kan få tre varianter av brev: Att eleven erbjuds plats på skolan. Skolan ska då ha in en bekräftelse på att man antar platsen senast en vecka efter att beskedet skickats ut. Eleven är placerad på listan av reserver. Vilken reservplats anges också. Eleven har inte kunnat beredas plats vare sig i klass eller bland reserver.

Hur går urvalet till?

  • Barnet söker och blir kallad till antagningsprov.
  • För att antagningsprovet ska bedömas så objektivt som möjligt vet musiklärarna inget mer om eleven än förnamnet. Provet spelas in på band för att kunna användas vid den slutliga sammanställningen.
  • När alla prov är genomförda sammanställs resultatet av musiklärarna.
  • Alla elever rangordnas efter resultatet på provet.
  • Om två elever bedöms ha samma resultat i provet gäller följande 1. Syskonförtur. 2. Närhet till skolan. 3. Lottning.

Har Pops Academy syskonförtur?

Vi har flera urvalsgrunder och en av dem är syskonförtur. Alla elever rangordnas först efter resultatet på antagningsprovet. Om två elever bedöms ha samma resultat i provet gäller följande turordning: Syskonförtur. Om båda eleverna eller ingen av dem har syskon på skolan gäller därefter: Närhet till skolan. Skulle inte heller det bli utslagsgivande blir det: Lottning.

Får vi som grundskola ha antagningsprov?

En grundskola får lov att ha färdighetsprov om det finns goda skäl till det. Vi har ett särskilt tillstånd från Skolinspektionen att ha färdighetsprov. Normalt har en skola rätt att ha proven från åk 7, men om man vill ha det i tidigare åldrar måste man ha särskilt tillstånd.