×
 

Pops Academy Umeå

Pops Academy är grundskolan, årskurs 4–9, som kombinerar akademisk kvalitet och kreativ verksamhet med musik och dans.

Vi erbjuder en kreativ skola med effektivt lärande som barnen längtar till. Varje dag.

Vi utbildar elever som ska kunna och vilja både leda och följa. Som med empati, tolerans och förståelse ska kunna sätta sig in i andra människors situationer. Som utifrån sin egen kraft, skaparlust och inre driv ska kunna åstadkomma det de själva helst önskar i livet. Kanske blir de musiker eller artister. Kanske innovatörer, någon som hjälper andra, samhällsförändrare eller något annat de brinner för. Oavsett framtida yrkesval kommer vi utbilda barn som kan nå långt. Med musiken som kraft ger vi våra elever ett innehållsrikt liv, där skaparlust och kreativitet bär dem genom hela livet.

Ta en tur på skolan!

Välkommen in på ett digitalt besök i Pops Academy Umeås fina lokaler för att få en uppfattning av skolan redan här och nu.

Pops Academy finns för att göra barnen tryggare, modigare och mer kreativa.

Att känna sig trygg och att våga är att visa vad man tycker och vem man är. Det är att stödja den som behöver stöd, visa sig nyfiken, kompromissa ibland, lyssna på andra, framföra sin åsikt och respektera andras. Att visa empati, ta ansvar och bry sig är att våga. Att inte se ner på människor och olikheter, det är mod. Den som känner sig trygg i skolans gemenskap vågar prova nya vägar för att utvecklas, blir kreativ och når längre. Alla sinnen. Hela dagen.

Elever på Pops Academy som skrattar runt ett bord