×
 

Säg hej till rektor Christer

"Som rektor kan jag göra skillnad i det lilla för varje enskild elev, varje dag som påverkar i det stora, det samhälle jag vill vara med och skapa. Det är stort!. Christer Persson, rektor på Pops Academy Umeå, har varit verksam inom skolvärlden i drygt 20 år. I den här intervjun berättar han bland annat vad han tycker är viktigast för att skapa en bra skolgång. 

Varför bestämde du dig för att bli rektor?

Som rektor kan jag göra skillnad i det lilla för varje enskild elev, varje dag som påverkar i det stora, det samhälle jag vill vara med och skapa. Det är stort!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att aldrig veta hur dagen kommer att se ut. Jag arbetar med människor som styrs av behov och känslor. Dessa kan inte styras vilket gör mitt arbete mycket spännande och oförutsägbart varje dag.  

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor

När jag ser elever och pedagoger växa inom och utanför organisationen som människor och där jag får vara en liten del av det sammanhang de är i.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Trygghet. När du är trygg får du tillgång till alla dina förmågor, något som enligt mig är det viktigaste och mest elementära vi måste kunna erbjuda våra elever i skolan. I en trygg miljö där du kan vara dig själv växer din självkänsla sig stark och du får utvecklas till den unika person du är skapt att vara. 

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut åk. 9 på Pops Academy?

Jag vill att de ska känna att de är en del av ett sammanhang större än sig själva men att sammanhanget dem är en del av, är beroende av just dem. 

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Lyssna på vad ditt barn vill och i vilket sammanhang de vill vara i. I rätt miljö växer man som elev. Besök oss för att skapa er en bild, lyssna på vad vi erbjuder och var intresserade kring barnets skola. 

Hur skulle du beskriva Pops Academy?

Glädje
Tryggt
Kreativt
Öppet

Hur tror du att eleverna skulle beskriva skolan?

Man får vara den man är.

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

Goda relationer- Skapar trygghet som ger förutsättningar för lärande.
Coachande- Genom ett coachande förhållningssätt synliggörs lärandet som
skapar motivation till att utvecklas vidare.
Kreativt- Vi möter utmaningar med en nyfikenhet och öppenhet kring lösningar och övervinnande av hinder. Vi strävar efter nya idéer och metoder att ta sig an och lösa uppgifter på ett sätt som influeras av skapande, entreprenörskap och glädje
Nutida- Vi har ett nyfiket förhållningssätt till lärandet där vi möter elevernas behov och utmaningar med positiva förväntningar i en snabbt föränderlig samtid och värld våra elever lever i nu och i framtiden.  Mod är något vi ständigt arbetar med att ingjuta hos varje elev.  Mod att utvecklas och nå sin högsta potential i en tillåtande och värdeskapande miljö både i och utanför skolan.