×
 

Pops Extended

Vi kallar vår fritidsverksamhet för Pops Extended.

Precis som namnet säger är den en förlängning av vår skola där både äldre och yngre elever får fortsätta att vara kreativa, även efter skoldagens slut. Här finns det tillgång till dans- och replokaler för de som vill – och dessa används flitigt varje dag!

Två elever på Pops Academy övar på att spela gitarr tillsammans