Säg hej till rektor Joanna!

"Det ger eleverna så mycket att få vara en del av ett musikaliskt sammanhang!" Joanna Forslund, rektor på Pops Academy Stockholm, fick intresse för att påverka och leda skolutveckling under sin tid som språklärare. I den här intervjun berättar hon bland annat vad hon tycker är viktigast för att skapa en bra skolgång.

Joanna Forslund, rektor på skolan.

- När jag besökte skolan för första gången fick jag direkt en känsla av glädje och god gemenskap. Elever och personal är stolta över sin skola och vår musikprofil ger elever möjlighet att kombinera akademisk kvalitet, musik och kreativitet, berättar Joanna.

Vad är viktigt för dig som rektor? 

- Jag vill förvalta och utveckla verksamheten i sin helhet och som rektor prioriterar jag en elevsyn där elevens bästa är i fokus. Jag kommer arbeta för att utveckla skolans kunskapsuppdrag och prioritera arbetet med arbetsmiljö och studiero för elever och medarbetare.

- För mig är det viktigt att skapa goda relationer med tillit och förtroende, att vi alla hjälps åt, medarbetare, elever och vårdnadshavare, i arbetet med att utveckla Pops Academy. Att vi är stolta över vår skola och känner glädje över att få vara en del av den.

Vad har du för bakgrund inom skolvärlden?

- Jag har en bakgrund som språklärarare i franska och engelska där jag valde att arbeta med årskurserna 6–9, eftersom jag trivdes mycket bra med att undervisa på högstadiet. I min roll som lärare väcktes mitt intresse för att påverka och leda skolutveckling, därför sökte jag mig vidare till skolledarjobb. Jag har arbetat som biträdande rektor i Haninge kommun och genomförde där min rektorsutbildning. 

Spelar du något instrument?

- Under min barndom och ungdomstid spelade jag fiol och medverkade i olika orkestrar, vilket har gett mig förståelse för den viktiga roll som musiken kan utgöra i ungas liv.

Vilken betydelse tror du att musik har för elevers lärande?

- Att få vara en del av ett musikaliskt sammanhang och få lära sig spela ett instrument tillsammans med andra människor bidrar till att utveckla de kreativa förmågorna samtidigt som musik kan skapa en känsla av gemenskap och glädje. En så viktig del i alla människors liv, allra främst i dagens samhälle där den psykiska ohälsan ökar.

- Att kombinera skolans teoretiska kunskapsuppdrag med musik och kreativitet, anser jag är en skola som kan erbjuda sina elever den bästa utbildningen.