×
 

Om Pops Academy

På Pops Academy är kreativiteten självklar och vi låter musiken genomsyra allt vi gör. Varför? För att vi vet att vi med hjälp av kreativa arbetssätt kan nå ännu längre.

En kreativ skola som eleverna längtar till - varje dag

När vi säger att musiken genomsyrar hela verksamheten syftar vi inte bara på undervisningen i just musik och dans. På Pops Academy använder vi kreativitet som pedagogiskt verktyg i alla skolämnen. Det kan handla om att i matematiken koppla bråkräkning till olika taktarter eller att i svenskämnet göra filmer och musik av subjekt och predikat. Vi gör det för att vi vet att inlärningsprocessen blir djupare förankrad när den kopplas till olika sinnen och för att elevernas inlärning kräver balans. Den balansen når vi genom att kombinera traditionella metoder med kreativt nytänkande.

Fördelarna med Pops Academy

Musik som en del av vardagen

Med musiken som kraft ger vi våra elever en innehållsrik skolgång, där kreativitet och kunskap bär dem genom hela livet.

Kreativitet som grund i allt vi gör

Vi kombinerar kreativ verksamhet med undervisning och skapar en nyfikenhet för lärande och utveckling.

Utbildning med höga ambitioner

Vi erbjuder en skola för den som vågar drömma och är beredd att anstränga sig för att nå sina mål och uppnå goda studieresultat.
Två elever övar tillsammans på att spela gitarr

Musik, dans och hög akademisk kvalitet

Musikprofil

Pops Academy är en av Sveriges mest framstående musikgrundskolor. Vi fokuserar på många olika genrer för att kunna erbjuda en heltäckande musikalisk utbildning. Här lär sig barnen att spela instrument och sjunga – både solo och i band. Flera gånger per år anordnas uppvisningar där barnen får möjlighet att visa vad de lärt sig. För att säkerställa musikutbildningens kvalitet och aktualitet ser vi till att samarbete med såväl musikbranschen som det lokala kulturlivet.

Dansprofil

På våra skolor i Örebro och Umeå erbjuder vi även utbildning med dansprofil. På respektive skolas hemsida kan du läsa mer om de olika dansprofilerna.

Vår syn på lärande

I alla metoder och projekt på skolan har kreativitet en central roll. En av de metoder vi arbetar utifrån är utmaningsbaserat lärande, där eleverna får konkreta och viktiga utmaningar från samhället runt omkring oss eller med ett globalt perspektiv. Utmaningarna är utformade för att eleverna skall lära sig både grundkunskaper och praktiska förmågor. Det skapar förståelse för hur saker och ting hänger ihop och hur både den lilla och stora världen fungerar. I lägre årskurser ligger tyngdpunkten lägger vi mer fokus på att skapa trygghet och ge tydliga strukturer för lärandet. I högre årskurser ger vi lite mer frihet under ansvar, och arbetar mer med projekt och med tydlig pedagogisk ledning.

På Pops Academy utbildar vi elever som både ska kunna leda och följa. Som med empati, tolerans och förståelse ska kunna sätta sig in i andra människors situationer. Som utifrån sin egen kraft, skaparlust och inre driv ska kunna åstadkomma det de själva helst önskar i livet. Kanske blir de musiker eller artister. Kanske innovatörer, samhällsförändrare eller något annat de brinner för. Oavsett framtida yrkesval kommer vi utbilda barn som kan nå långt. Med musiken som kraft ger vi våra elever en innehållsrik skolgång, där kunskap och kreativitet bär dem genom hela livet. 

Elever med varsin dator i ljust klassrum