×
 

Hoppa till innehållet

Om Pops Academy

Med hög kreativitet och akademisk kvalitet skapar vi en inspirerande och innehållsrik skolgång som utmanar, utvecklar och utbildar våra elever – och gör dem redo för livets scen.

Vi kombinerar kreativitet med akademisk kvalitet

Här möts vi genom musiken och låter den genomsyra allt. Överallt, i våra klassrum, i korridoren, i lunchsalen och inom oss finns den. På mattelektionen såväl som i grammatikundervisningen.

Vårt unika arbetssätt, Pops lektionsdesign, förenar musik och kreativitet med akademisk kvalitet för att öka inspirationen och lusten till lärandet. För vi vet att när eleverna får använda kroppen och rösten lika mycket som hjärnan så fördjupas inlärningsprocessen. Det som de lär sig här kommer de att bära med sig genom hela livet.

Fördelarna med Pops Academy

 • Musiken blir din vardag

  Musiken blir en naturlig del av skoldagens alla lektioner, oavsett ämne. Med musiken som kraft skapar vi lust att lära för livet.

  Elever spelar tillsammans på Pops Academys scen.
 • Kreativiteten ökar ditt lärande

  Dina skoldagar blir fyllda av sprudlande kreativitet som både inspirerar till lärande och gör att du förankrar kunskapen på djupet.

  Elever på Pops Academy sitter tillsammans i gräset och lyssnar på när en av dem spelar gitarr.
 • Vi ger dig akademisk kvalitet

  Du får en innehållsrik skolgång med akademisk kvalitet som utmanar, utvecklar och utbildar dig. Så att du når dina studiemål.

  Fyra elever på Pops Academy sitter och jobbar tillsammans vid ett bord.
Två elever på Pops Academy spelar fiol tillsammans.

Musik, dans och akademisk kvalitet

Musikprofil

Pops Academy är en av Sveriges mest framstående grundskolor med musikprofil. Vi fokuserar på många olika genrer för att kunna erbjuda en heltäckande musikalisk utbildning. Här lär sig barnen att spela instrument och sjunga – både solo och i band. Flera gånger per år anordnas uppvisningar där barnen får möjlighet att visa vad de lärt sig. För att säkerställa musikutbildningens kvalitet och aktualitet ser vi till att samarbete med såväl musikbranschen som det lokala kulturlivet.

Dans som tillval

På våra skolor i Örebro och Umeå får eleverna även möjlighet att utvecklas inom dans genom att välja det som tillval.

Vår syn på lärande

I alla metoder och projekt på skolan har kreativitet en central roll. En av de metoder vi arbetar utifrån är utmaningsbaserat lärande, där eleverna får konkreta och viktiga utmaningar från samhället runt omkring oss eller med ett globalt perspektiv. Utmaningarna är utformade för att eleverna skall lära sig både grundkunskaper och praktiska förmågor. Det skapar förståelse för hur saker och ting hänger ihop och hur både den lilla och stora världen fungerar. I lägre årskurser ligger tyngdpunkten lägger vi mer fokus på att skapa trygghet och ge tydliga strukturer för lärandet. I högre årskurser ger vi lite mer frihet under ansvar, och arbetar mer med projekt och med tydlig pedagogisk ledning.

På Pops Academy utbildar vi elever som både ska kunna leda och följa. Som med empati, tolerans och förståelse ska kunna sätta sig in i andra människors situationer. Som utifrån sin egen kraft, skaparlust och inre driv ska kunna åstadkomma det de själva helst önskar i livet. Kanske blir de musiker eller artister. Kanske innovatörer, samhällsförändrare eller något annat de brinner för. Oavsett framtida yrkesval kommer vi utbilda barn som kan nå långt. Med musiken som kraft ger vi våra elever en innehållsrik skolgång, där kunskap och kreativitet bär dem genom hela livet. 

Tre elever på Pops Academy jobbar tillsammans i klassrummet.