Johan Sjölin, skolchef


Johan har varit verksam som skolentreprenör, rektor, vd, föreläsare och lärare i snart 30 år. Grundare av bl.a. Rytmus Musikergymnasium (1993) tillsammans med två partners. Skolledare/vd på Rytmus i 14 år. Grundare av totalt 4 gymnasieskolor och 3 grundskolor. Johan var också med i början av 1990-talet och bildade Friskolornas Riksförbund där han satt i styrelsen flera år och är även sedan 2017 utsedd ev regeringen att ingå i Skolverkets Insynsråd som en av 8 rådgivare till generaldirektören. Därutöver har han varit sverigechef på utbildningsbolaget Hyper Island samt skolutvecklingschef på Svenska Fotbollsakademin. UGL-utbildad 2010. Johan är i grunden ekonom/controller och musiker.

Karin Sjölin, rektor


Karin är både utbildad förskollärare (Örebro 1985) och grundskollärare (Linköping 1989). Därefter ytterligare universitetsstudier (1998-2011) i pedagogik, psykomotorik, specialpedagogik på bl.a. Specialpedagogiska Programmet i Stockholm samt i Washington DC, USA. Verksam som klasslärare/speciallärare i grundskolan i snart 30 år i Sverige och Bryssel (Skandinaviska Skolan, SSB). Certifierad/behörig lärare (med lärarlegitimation) för mellanstadiet. Under 2013-2015, chef för centrala elevhälsan i Nykvarns kommun. Karin avslutade det 3-åriga Rektorsprogrammet på Stockholms Universitet i januari 2018 och UGL-utbildning 2019.