Johan Sjölin Education AB är skolans huvudman, dvs det bolag som av Skolinspektionen gett tillstånd att driva skolan Pops Academy, och ägs gemensamt av Karin och Johan Sjölin.

Pops Academy och Johan Sjölin Education AB står självklart bakom Friskolornas Riksförbunds Etiska Förhållningssätt för en ansvarsfull, hållbar och transparent skola.

Johan Sjölin

har varit verksam som skolentreprenör, rektor, vd, föreläsare och lärare i snart 30 år. Grundare av bl.a. Rytmus Musikergymnasium (1993) tillsammans med två partners. Skolledare/vd på Rytmus i 14 år. Grundare av totalt 4 gymnasieskolor och 3 grundskolor, bl.a. Almaskolan på Östermalm i Stockholm (2013). Johan var också med i början av 1990-talet och bildade Friskolornas Riksförbund där han satt i styrelsen flera år. Därutöver har han varit sverigechef på utbildningsbolaget Hyper Island samt skolutvecklingschef på Svenska Fotbollsakademin. Johan är i grunden ekonom/controller och musiker

Karin Sjölin

är både utbildad förskollärare (Örebro 1985) och grundskollärare (Linköping 1989). Därefter ytterligare universitetsstudier (1998-2011) i pedagogik, psykomotorik, specialpedagogik på bl.a. Specialpedagogiska Programmet i Stockholm samt i Washington DC, USA. Verksam som klasslärare/speciallärare i grundskolan i snart 30 år i Sverige och Bryssel (Skandinaviska skolan). Certifierad/behörig lärare (med lärarlegitimation) för mellanstadiet. Under 2013-2015, chef för centrala elevhälsan i Nykvarns kommun. Avslutade 3-åriga Rektorsprogrammet på SU, januari 2018.