Många undrar vad man som förälder kan bidra med för att det skall bli så bra som möjligt för sitt barn i skolan. Så här brukar vi svara:

  1. Se till att barnet får den sömn som behövs för att komma utvilad till skolan.
  2. Se till barnet får en ordentlig frukost.
  3. Se till att barnet har med rätt materiel och laddad ipad varje morgon.
  4. Se till att barnet prioriterar läxor och hemarbete, om det behövs, före fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter är också viktiga men skolan går före.
  5. Engagera dig i ditt barn på ett positiv sätt. Fråga hur det går och vad de gör i skolan. Bry dig om.
  6. Prata ALDRIG hemma i negativa termer om barnens skola i barnens närvaro. Hylla alltid skolan när barnet är med. Ta i stället upp det som eventuellt skaver direkt med skolan. Du skapar annars en lojalitetskonflikt för barnet som är direkt skadlig. Barn vill tycka om sin skola. Hjälp dem med det, och hjälp till att bygga den trygghet som behövs för en bra skolgång.
  7. Undvik att försöka påverka skolans inre arbete, dvs hur vi väljer att jobba på lektionstid. Det är professionen ”högskoleutbildade lärare” som sköter det under rektors ansvar. Lita på att vi gör vad vi kan, och var bra på att hålla rätt balans som förälder.
  8. Var noga med hur ditt barn använder sociala medier på Internet och skaffa dig insyn. Här sker dessvärre ibland tveksamma och otillbörliga påhopp, mobbing och utfrysning. Inte sällan utanför vuxnas medvetande. Om du försett ditt barn med en mobiltelefon är det ditt ansvar hur den används. Vi tillåter inte mobiltelefoner på skolan.
  9. Sätt inte resultatmässig press på ditt barn. Var också vaksam på barn som sätter för hård press på sig själv. Hjälp till att tona ner det kortsiktiga resultat-tänket och bidra istället till att skapa en bra positiv miljö där du hyllar långsiktig utveckling i stället för specifika mål. Nästa prov kanske inte är helt livsavgörande. Man gör så gott man kan och resultaten kommer oftast för den som känner sig trygg och är i balans.

Därutöver tar vi i skolan hand om ditt barn under skoldagen och lovar att göra allt vad som står i vår makt för att barnet skall må bra, fungera socialt och få en positiv kunskapsutveckling men nya lärdomar varje dag.