×
 

Pops Academy Karl Johan

På Pops Academy Karl Johan är kreativiteten självklar och musiken genomsyrar allt vi gör.

När vi säger att musiken genomsyrar hela verksamheten syftar vi inte enbart på undervisningen i ämnet musik. Musiken är den kraft och glädje som ger eleverna en innehållsrik skolgång som bär dem genom hela livet.

På Pops Academy använder vi kreativitet som ett pedagogiskt verktyg i alla skolämnen och genom uppgifternas utformning och genomförande värderas inte bara hjärnans kunskap utan handens, röstens och kroppens samlade förmågor. Lärandet blir då djupt förankrat och det skapas en naturlig balans i inlärningsprocessen. Genom att förena musik, kreativitet och hög akademisk kvalitet hjälper vi våra elever att nå sin fulla potential.

Ta en tur på skolan!

Välkommen in på ett digitalt besök i Pops Academy Karl Johans fina lokaler för att få en uppfattning av skolan redan här och nu.

Har du frågor om besök på skolan är du alltid välkommen att kontakta oss!

Hos oss är trygghet grunden för allt lärande

Alla elever på Pops Academy Karl Johan ska känna sig trygga och känna glädje i att komma till skolan varje dag. Här ska alla mötas av engagerade lärare och en tillgänglig elevhälsa som bryr sig om och värnar om varje elev och dess utveckling. Vi fokuserar på ett tryggt och lugnt studieklimat där alla elever ges möjlighet att utveckla god social förmåga, moralisk kompass och att nå sin fulla potential. 

Tillsammans ska vi fortsätta att arbeta för att Pops Academy Karl Johan ska vara en plats där elever är trygga, och har de allra bästa förutsättningarna för ett lärande i nuet men också med sikte på ett lärande som utvecklar framtidskompetenser. När våra elever slutligen lämnar oss på Pops Academy Karl Johan gör de det med ett kreativt akademiskt självförtroende och bästa tänkbara förutsättningar för vidare studier. 

Elever på PopsAcademy som sitter i en grupp