Pops Academy Karl Johan

Vi kombinerar akademisk kvalitet och kreativ verksamhet vilket skapar en nyfikenhet för lärande och utveckling som varar hela livet.

Karl Johans Skola blir Pops Academy Karl Johan!

Karl Johans skola i Örebro byter namn till Pops Academy Karl Johan. Namnbytet är en del av en satsning på kvalitet och skolutveckling där tre skolor med kreativ och musikalisk inriktning knyts samman.

Pops Academy Karl Johan ligger i centrala Örebro och bedriver sedan starten 2000 Örebros Musikklasser med 540 elever i årskurs 4–9. Det är en härlig upplevelse att kliva in på skolan och mötas av så mycket positiv kraft, kreativitet och energi från alla våra elever och medarbetare. 

Hos oss är musiken den källa som ger kraft och lust till lärande. När undervisningen och utbildningen genomsyras av kreativa arbetssätt skapas förutsättningar att lösa problem, övervinna hinder och utmanas i sitt lärande. 

Pops Academy Karl Johan präglas av trygghet, ansvar, lärande och kreativitet. 

Vi är en skola och en plats för lärande som existerar i samklang med det samhälle vi alla möter dagligen.

På Pops Academy Karl Johan sker lärandet i en miljö av nyfikenhet med positiva förväntningar på omvärlden och den föränderliga värld vi lever i. En värld där innovation och kreativitet värderas högt och digitalisering är en naturlig del av lärandet. Vi använder de digitala verktygen för att nå en högre måluppfyllelse, att variera och individanpassa undervisningen samt inspirera elever på alla nivåer. Ett varierat arbetssätt väcker lust att lära och lockar fram nyfikenhet och tilltro hos eleverna. Att tro på sig själv och lita till sin egen förmåga är den bästa grunden för ett livslångt lärande.

Fördelarna med Pops Academy

Musik som en del av vardagen

Med musiken som kraft ger vi våra elever en innehållsrik skolgång, där kreativitet och kunskap bär dem genom hela livet.

Kreativitet som grund i allt vi gör

Vi kombinerar kreativ verksamhet med undervisning och skapar en nyfikenhet för lärande och utveckling.

Utbildning med höga ambitioner

Vi erbjuder en skola för den som vågar drömma och är beredd att anstränga sig för att nå sina mål och uppnå goda studieresultat.

Välkommen att besöka oss

Du är varmt välkommen att besöka oss för att få en känsla för skolan och vårt arbetssätt.

Kvalitetsrapport

Här kan du läsa vår kvalitetsrapport för läsåret 2019/2020. Eftersom vi bytte namn till Pops Academy först under hösten 2020 har skolan sitt gamla Pysslingen-namn i rapporten.