Säg hej till rektor Lena

"Jag älskar att se, vara en del av och bidra till andras lärande!". Lena Boström, rektor på Pops Academy Karl Johan, har varit verksam inom skolvärlden i drygt 30 år. I den här intervjun berättar hon bland annat vad hon tycker är viktigast för att skapa en bra skolgång. 

Varför bestämde du dig för att bli rektor?

Jag älskar att se, vara en del av och bidra till andras lärande. Först och främst barn och ungas lärande. I rollen som rektor kan jag skapa förutsättningar för ett kvalitativt lärande för våra elever men också skapa förutsättningar för lärares lärande och utveckling.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Glädjen när vi på skolan är med och gör skillnad för någon individ och få vara en del av lärande och utveckling både på individ, klass och skolnivå.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

När elever och personal lyckas med sitt uppdrag och själva uttrycker glädje och stolthet över skolan.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

I rektorsrollen, skapa kvalitativa förutsättningar på skolan för lärare att utföra sitt uppdrag, utbildning och undervisning.

För elever, att i en trygg miljö få möta kompetent och engagerad personal med hög tilltro till individens förmåga

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut åk. 9 på Pops Academy?

En stark tilltro till sig själva, att de kan lyckas med allt de vill och önskar i livet. Det kräver bara olika mycket arbete att lyckas beroende på uppdrag. Att tro på sig själv och sin egen förmåga är den bästa grunden till ett livslångt lärande.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

På Pops Academy Karl Johan får ditt barn utvecklas och lära i en kreativ miljö som präglas av trygghet, glädje och samhörighet där musiken är den spirande kraft som ger motivation och lust till fortsatt lärande.

Hur skulle du beskriva Pops Academy?

En skola som utstrålar positiv kraft och trygg atmosfär där verksamheten präglas av samhörighet, samarbete, kreativitet och lärande. Musiken är för oss den källa som samlar till gemenskap, engagemang och är den spirande kraft som ger lust till ett lärande. Vi är en kreativ skola där lärande inte existerar frånskilt från det samhälle vi alla möter dagligen. Där lärare och elever tillsammans möter omvärlden med nyfikenhet och positiva förväntningar på lärandeprocessen i en insikt om en föränderlig värld där innovation och kreativitet behövs. En skola med höga förväntningar kring ansvar och förståelse för den värld vi lever i och en positiv kravbild där eleverna ges förutsättningar att nå sin högsta potential.

Hur tror du att eleverna skulle beskriva skolan?

En skola med mycket glädje och gemenskap, engagerade lärare och bra kvalitet på undervisningen. Undervisningen ger goda förutsättningar för fortsatta studier (säger elever när de gått vidare till gymnasiet).

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

Relationen till eleven är grunden i allt vi gör, målet är att eleven känner delaktighet och motivation i lärandet. Vi har stort fokus på kollegialt lärande för att öka kvalitet på undervisningen och skapa likvärdighet på skolan i undervisning och bedömning.