Läs om vår hantering av Covid-19.

Antagningsprocess

Vad roligt att du är intresserad av Pops Academy Karl Johan! Här kan du läsa om våra antagningsrutiner och hitta svar på några av de vanligaste frågorna om antagningsprocessen.

Antagning 2021

Antagningsprocessen till årskurs 4 hösten 2021 har vi i januari med färdighetsprov. Här är några viktiga datum att hålla koll på:

· 12/1 har vi information om skolan och om färdighetsprovet. Vi återkommer om vilken form denna information kommer bli, beroende på folkhälsomyndighetens allmänna råd. Efter den 12/1 finns det möjlighet att boka tid för provet.

· 13/1 är sista dagen för att skicka in in ansökan till oss.

· v3, 18–21/1 sker färdighetsproven.

Antagning till övriga årskurser sker löpande under året, när det blir platser lediga.

För att börja i musikklass måste eleven göra ett färdighetsprov som går till på liknande sätt vid alla musikklasser i landet. Enligt förordningen för fristående skolor 1. kap. § 3 får fristående skolor ha färdighetsprov till musikklasser.

Vårt digitala öppet hus med information om antagningen!

Boka antagningsprov

Bokningen görs på nedanstående länkar. Det är en bokningssida per dag. Ni får enbart boka en tid per barn. Bokningen sker enligt principen först till kvarn. När ni väljer en tid låses den tiden i 15 minuter för att ni ska kunna fylla i formuläret. Detta leder också till att tider kan komma tillbaka till bokningen om de inte slutförs. Vid en korrekt bokning skickas en bekräftelse ut till den mailadress ni har angivit.

Så här går färdighetsprovet till

Två musiklärare lyssnar på en elev i taget. Vi träffar varje elev i 15 minuter. Eleven får sjunga en valfri sång, utan ackompanjemang, som förberetts hemma. Sedan får han/hon välja en av tre sånger – Blinka lilla stjärna, Nu tändas tusen juleljus eller Vem kan segla. Den sången får de sjunga med ackompanjemang.

Nästa moment är ett ”gehörsprov” där eleven får härma korta melodier och också visa att hen klarar tonträffning. Till sist görs ett rytmhärmningsprov. Genom hela testet lyssnar musiklärarna också på elevens röstkvalitet.

För att provet ska bedömas så objektivt som möjligt vet musiklärarna inget mer om eleven än förnamnet. Provet spelas också in på band för att kunna användas vid den slutliga sammanställningen. Dessa band förstörs vid vårterminens slut. När alla prov är genomförda sammanställs resultatet av musiklärarna.

Alla elever rangordnas efter resultatet på provet men om två elever bedöms ha samma resultat i provet gäller följande turordning:

 1. Syskonförtur. 
 2. Närhet till skolan. 
 3. Lottning.

Ansökan till årskurs 4

Vi erbjuder 90 platser i årskurs 4 och besked om antagning skickas ut senast vecka 7.

Man kan få tre varianter av brev:

 1. Att eleven erbjuds plats på skolan. Skolan ska då ha in en bekräftelse på att man antar platsen senast en vecka efter att beskedet skickats ut.
 2. Eleven är placerad på listan av reserver.
 3. Eleven har inte kunnat beredas plats vare sig i klass eller bland reserver.

Vi vill betona att vi inte bedömer elevens musikalitet utan bara förmågan att delta i undervisning som bygger på flerstämmig sång.

De som placeras på reservlista meddelas omedelbart om en plats blir ledig via telefon eller per brev. Detta kan ske när som helst under läsårets gång. Reservlistan följer årskursen genom hela grundskoletiden.

Ansök till Pops Academy Karl Johan

1

Läs på om skolan

Alla barn motiveras av olika saker, så innan ni söker är det bra att läsa på om hur vi jobbar på Pops Academy Karl Johan. Det kan du göra här!

2

Besök oss

För att få en uppfattning om vår skola, kom på besök! Antingen på öppet hus eller på en personlig visning.

3

Ansök till skolan

När ni bestämt er fyller ni i vårt ansökningsformulär och skickar in det. Efter det kommer ni bli kallade på ett färdighetsprov!

4

Antagningsbesked

Vi skickar ut alla antagningsbesked 1–2 veckor efter genomfört prov och oavsett ni blir antagna eller får en reservplats bekräftar ni platsen. Har du fler funderingar – läs under vanliga frågor.

Vanliga frågor om våra antagningsrutiner

Hur går urvalet till för Pops Academy Karl Johan?

 • Barnet söker och blir kallad till färdighetsprov.
 • För att färdighetsprovet ska bedömas så objektivt som möjligt vet musiklärarna inget mer om eleven än förnamnet. Provet spelas in på band för att kunna användas vid den slutliga sammanställningen.
 • När alla prov är genomförda sammanställs resultatet av musiklärarna.
 • Alla elever rangordnas efter resultatet på färdighetsprovet.
 • Om två elever bedöms ha samma resultat i färdighetsprovet gäller följande 1. Syskonförtur. 2. Närhet till skolan. 3. Lottning.

När får jag veta om mitt barn fått en plats?

Besked om antagning skickas ut senast vecka 4. Man kan få tre varianter av brev: Att eleven erbjuds plats på skolan. Skolan ska då ha in en bekräftelse på att man antar platsen senast en vecka efter att beskedet skickats ut. Eleven är placerad på listan av reserver. Vilken reservplats anges också. Eleven har inte kunnat beredas plats vare sig i klass eller bland reserver.

Har Pops Academy syskonförtur?

Vi har flera urvalsgrunder och en av dem är syskonförtur. Alla elever rangordnas först efter resultatet på antagningsprovet. Om två elever bedöms ha samma resultat i provet gäller följande turordning: Syskonförtur. Om båda eleverna eller ingen av dem har syskon på skolan gäller därefter: Närhet till skolan. Skulle inte heller det bli utslagsgivande blir det: Lottning.

Får vi som grundskola ha antagningsprov?

En grundskola får lov att ha färdighetsprov om det finns goda skäl till det. Vi har ett särskilt tillstånd från Skolinspektionen att ha färdighetsprov. Normalt har en skola rätt att ha proven från åk 7, men om man vill ha det i tidigare åldrar måste man ha särskilt tillstånd.

Har du frågor om antagningsprocessen?

Kontakta oss så får du personlig hjälp och svar på dina frågor.