×
 

Antagningsprocess

Vad roligt att du är intresserad av Pops Academy Karl Johan! Här kan du läsa om våra antagningsrutiner och hitta svar på några av de vanligaste frågorna om antagningsprocessen.

Antagning 2023

Information om antagningsprocessen för 2023 samt datum kommer hösten 2022. Läs mer om hur antagningsprocessen gick till för skolstart augusti 2022 nedan.

Antagning 2022

Antagningsprocessen till årskurs 4 hösten 2022 hade vi i januari med färdighetsprov. Här är några viktiga datum:
· 12/1 var sista dagen för att skicka in ansökan till oss.
· v3, 17–20/1 var datumen för färdighetsproven. Länkarna för att boka tid för färdighetsprov öppnades den 12 januari.

Antagning till övriga årskurser sker löpande under året, när det blir platser lediga.

För att börja i musikklass måste eleven göra ett färdighetsprov som går till på liknande sätt vid alla musikklasser i landet. Enligt förordningen för fristående skolor 1. kap. § 3 får fristående skolor ha färdighetsprov till musikklasser.

Elev övar på att spela gitarr tillsammans med musiklärare
Elev och lärare spelar keyboard och gitarr tillsammans

Så här går färdighetsprovet till

Två musiklärare lyssnar på en elev i taget. Vi träffar varje elev i 15 minuter. Eleven får sjunga en valfri sång, utan ackompanjemang, som förberetts hemma. Sedan får hen välja en av tre sånger – Blinka lilla stjärna, Nu tändas tusen juleljus eller Vem kan segla. Den sången får de sjunga med ackompanjemang.

Nästa moment är ett ”gehörsprov” där eleven får härma korta melodier och också visa att hen klarar tonträffning. Till sist görs ett rytmhärmningsprov. Genom hela testet lyssnar musiklärarna också på elevens röstkvalitet.

För att provet ska bedömas så objektivt som möjligt vet musiklärarna inget mer om eleven än förnamnet. Provet spelas också in på band för att kunna användas vid den slutliga sammanställningen. Dessa band förstörs vid vårterminens slut. När alla prov är genomförda sammanställs resultatet av musiklärarna.

Alla elever rangordnas efter resultatet på provet men om två elever bedöms ha samma resultat i provet gäller följande turordning:

  1. Syskonförtur. 
  2. Närhet till skolan. 
  3. Lottning.

Ansökan till årskurs 4

Vi erbjuder 90 platser i årskurs 4 och besked om antagning skickas ut senast vecka 7.

Man kan få tre varianter av brev:

  1. Att eleven erbjuds plats på skolan. Skolan ska då ha in en bekräftelse på att man antar platsen senast en vecka efter att beskedet skickats ut.
  2. Eleven är placerad på listan av reserver.
  3. Eleven har inte kunnat beredas plats vare sig i klass eller bland reserver.

Vi vill betona att vi inte bedömer elevens musikalitet utan bara förmågan att delta i undervisning som bygger på flerstämmig sång.

De som placeras på reservlista meddelas omedelbart om en plats blir ledig via telefon eller per brev. Detta kan ske när som helst under läsårets gång. Reservlistan följer årskursen genom hela grundskoletiden.

Särskild kvot för nyanlända

Med anledning av kriget i Ukraina och den flyktingström som kan komma, har myndigheterna i april 2022 återinfört möjligheten för fristående skolor att tillämpa en särskild kvot för nyanlända barn. Kvoten ger nyanlända barn som varit i Sverige mindre än två år företräde till ett begränsat antal platser på fristående skolor med kö.

Vår huvudman har beslutat att Pops Academy Karl Johan ska avsätta upp till 27 platser för dessa barn. Detta innebär att nyanlända barn har företräde framför övriga sökande upp till dess att kvoten är fylld för det aktuella läsåret. Skulle det vid urvalstillfället inte finnas någon sökande enligt särskild kvot tillämpas de ordinarie urvalsgrunderna. Detta beslut gäller från och med maj månad 2022, vilket betyder att de som redan fått besked om plats inför höstterminen 2022 inte omfattas av beslutet och är garanterade sin plats. Förordningen om särskild kvot gäller för närvarande för läsåret 2022/23.

Elev vid piano på Pops Academy

Ansök till Pops Academy Karl Johan

1

Läs på om skolan

Alla barn motiveras av olika saker, så innan ni söker är det bra att läsa på om hur vi jobbar på Pops Academy Karl Johan. Det kan du göra här!

2

Besök oss

För att få en uppfattning om vår skola, kom på besök! Antingen på öppet hus eller på en personlig visning.

3

Ansök till skolan

När ni bestämt er fyller ni i vårt ansökningsformulär och skickar in det. Efter det kommer ni bli kallade på ett färdighetsprov!

4

Antagningsbesked

Vi skickar ut alla antagningsbesked 1–2 veckor efter genomfört prov och oavsett ni blir antagna eller får en reservplats bekräftar ni platsen. Har du fler funderingar – läs under vanliga frågor.

Till ansökan

Vanliga frågor om våra antagningsrutiner

Har du frågor om antagningsprocessen?

Kontakta oss så får du personlig hjälp och svar på dina frågor.

Håll dig uppdaterad

Gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan, så håller vi dig uppdaterad om öppet hus-tillfällen och andra möjligheter att besöka oss.

Vilket år ska barnet börja skolan?
Vilken årskurs är du intresserad av

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till en prova på dag, bokar rådgivning eller studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer och årskurs. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

* Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för.

* Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.

* Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser.

 

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Huvudmannen är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. De huvudmän som omfattas är: AcadeMedia Eductus AB, AcadeMedia Fria Grundskolor AB, Coaching och utveckling i Sverige AB, Didaktus Skolor AB, Didaktus Utbildningar AB, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, EC-Utbildning AB, Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, Framtidsgymnasiet i Sverige AB, Framtidsgymnasiet Öst AB, Hagströmska Gymnasiet AB, Hermods AB, Hermods Gymnasium AB, IT Gymnasiet Sverige AB, Klaragymnasium AB, Komptensutvecklingsinstitutet Sverige AB, Ljud & Bildskolan LBS AB, Mikael Elias Gymnasium AB, Movant AB, Nordens Teknikerinstitut AB, NTI-skolan AB, Nya Designgymnasiet i Nacka AB, Plusgymnasiet AB, Plushögskolan AB, Praktiska i Sverige AB, Procivitas Privata Gymnasium AB, Primaskolan AB, Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Rytmus AB, Sjölins Gymnasium AB, Sälj- och marknadshögskolan i Sverige AB, TGA Utbildning AB, Utbildningsborgen i Örebro AB, Vittraskolorna AB. Samtliga huvudmän för våra grundskolor och våra vuxenutbildningar har sitt säte på Adolf Fredriks kyrkogata 2, 101 24 Stockholm. Huvudmännen för våra gymnasieskolor har sitt säte på Lilla Bommen 4 A, 411 04 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka program och skolor du sökt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.