×
 

Hoppa till innehållet

Antagningsprocess

Vad roligt att du är intresserad av Pops Academy Karl Johan! Här kan du läsa om våra antagningsrutiner och hitta svar på några av de vanligaste frågorna om antagningsprocessen.

Antagning 2023

1. Ansökan

Ansök till skolan senast den 10 januari. Den 10 januari kl 18:00 kommer vi ha informationsmöte om skolan.

2. Färdighetsprov

Proven äger rum den 15-18 januari för de elever som ska börja årskurs 4 hösten 2024.

Du gör din bokning genom länkarna nedan. Det är en bokningssida per dag. Ni får enbart boka en tid per barn. Bokningen sker enligt principen först till kvarn. När ni väljer en tid låses den tiden i 15 minuter för att ni ska kunna fylla i formuläret. Detta leder också till att tider kan komma tillbaka till bokningen om de inte slutförs. Vid en korrekt bokning skickas en bekräftelse ut till den mailadress ni har angivit.

När bokningen är öppen, hittar du länken här.

Vid frågor och funderingar eller tekniska problem får ni gärna kontakta AnnSofie Baggman på 019-209267.

3. Antagningsbesked

Besked om antagning skickas ut under v 4.

Antagning till övriga årskurser sker löpande under året, när det blir platser lediga.

För att börja i musikklass måste eleven göra ett färdighetsprov som går till på liknande sätt vid alla musikklasser i landet. Enligt förordningen för fristående skolor 1. kap. § 3 får fristående skolor ha färdighetsprov till musikklasser.

Elev på Pops Academy står med sin flöjt.
Elever på Pops Academy sjunger tillsammans på scen.

Så här går färdighetsprovet till

Två musiklärare lyssnar på en elev i taget. Vi träffar varje elev i 15 minuter. Eleven får sjunga en valfri sång, utan ackompanjemang, som förberetts hemma. Sedan får hen välja en av tre sånger – Blinka lilla stjärna, Nu tändas tusen juleljus eller Vem kan segla. Den sången får de sjunga med ackompanjemang.

Nästa moment är ett ”gehörsprov” där eleven får härma korta melodier och också visa att hen klarar tonträffning. Till sist görs ett rytmhärmningsprov. Genom hela testet lyssnar musiklärarna också på elevens röstkvalitet.

För att provet ska bedömas så objektivt som möjligt vet musiklärarna inget mer om eleven än förnamnet. Provet spelas också in på band för att kunna användas vid den slutliga sammanställningen. Dessa band förstörs vid vårterminens slut. När alla prov är genomförda sammanställs resultatet av musiklärarna.

Ansökan till årskurs 4

Vi erbjuder 90 platser i årskurs 4 och besked om antagning skickas ut senast vecka 7.

Man kan få tre varianter av brev:

 1. Att eleven erbjuds plats på skolan. Skolan ska då ha in en bekräftelse på att man antar platsen senast en vecka efter att beskedet skickats ut.
 2. Eleven är placerad på listan av reserver.
 3. Eleven har inte kunnat beredas plats vare sig i klass eller bland reserver.

Vi vill betona att vi inte bedömer elevens musikalitet utan bara förmågan att delta i undervisning som bygger på flerstämmig sång.

De som placeras på reservlista meddelas omedelbart om en plats blir ledig via telefon eller per brev. Detta kan ske när som helst under läsårets gång. Reservlistan följer årskursen genom hela grundskoletiden.

Särskild kvot för nyanlända

Med anledning av kriget i Ukraina och den flyktingström som kan komma, har myndigheterna i april 2022 återinfört möjligheten för fristående skolor att tillämpa en särskild kvot för nyanlända barn. Kvoten ger nyanlända barn som varit i Sverige mindre än två år företräde till ett begränsat antal platser på fristående skolor med kö.

Vår huvudman har beslutat att Pops Academy Karl Johan ska avsätta upp till 27 platser för dessa barn. Detta innebär att nyanlända barn har företräde framför övriga sökande upp till dess att kvoten är fylld för det aktuella läsåret. Skulle det vid urvalstillfället inte finnas någon sökande enligt särskild kvot tillämpas de ordinarie urvalsgrunderna. Detta beslut gäller från och med maj månad 2023, vilket betyder att de som redan fått besked om plats inför höstterminen 2023 inte omfattas av beslutet och är garanterade sin plats. Förordningen om särskild kvot gäller för närvarande för läsåret 2023/24.

Elev på Pops Academy sitter vid en skolbänk i klassrummet.

Ansök till Pops Academy Karl Johan

 1. 1

  Läs på om skolan

  Alla barn motiveras av olika saker, så innan ni söker är det bra att läsa på om hur vi jobbar på Pops Academy Karl Johan. Det kan du göra här!

 2. 2

  Besök oss

  För att få en uppfattning om vår skola, kom på besök! Antingen på öppet hus eller på en personlig visning.

 3. 3

  Ansök till skolan

  När ni bestämt er fyller ni i vårt ansökningsformulär och skickar in det. Efter det kommer ni bli kallade på ett färdighetsprov!

 4. 4

  Antagningsbesked

  Vi skickar ut alla antagningsbesked 1–2 veckor efter genomfört prov och oavsett ni blir antagna eller får en reservplats bekräftar ni platsen. Har du fler funderingar – läs under vanliga frågor.

Vanliga frågor om våra antagningsrutiner

 • En grundskola får lov att ha färdighetsprov om det finns goda skäl till det. Vi har ett särskilt tillstånd från Skolinspektionen att ha färdighetsprov.

  • Barnet söker och blir kallad till färdighetsprov.
  • För att färdighetsprovet ska bedömas så objektivt som möjligt vet musiklärarna inget mer om eleven än förnamnet. Provet spelas in på band för att kunna användas vid den slutliga sammanställningen.
  • När alla prov är genomförda sammanställs resultatet av musiklärarna.
  • Alla elever rangordnas efter resultatet på färdighetsprovet.
 • Besked om antagning skickas ut en vecka efter färdighetsprovet genomförts. Man kan få tre varianter av brev:

  • Att eleven erbjuds plats på skolan. Skolan ska då ha in en bekräftelse på att man antar platsen senast en vecka efter att beskedet skickats ut.
  • Eleven är placerad på listan av reserver.
  • Eleven har inte kunnat beredas plats vare sig i klass eller bland reserver.
 • Vi har inte syskonförtur. Alla elever rangordnas efter resultatet på antagningsprovet.

Har du frågor om antagningsprocessen?

Kontakta oss så får du personlig hjälp och svar på dina frågor.

Håll dig uppdaterad

Gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan, så håller vi dig uppdaterad om öppet hus-tillfällen och andra möjligheter att besöka oss.

Vilket år ska barnet börja skolan?

Hantering av personuppgifter

När du är elev eller vårdnadshavare hos oss så behöver vi genomföra ett antal personuppgiftsbehandlingar för att kunna erbjuda dig utbildning. På AcadeMedias hemsida kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter samt om din rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Pops Academy är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt skolform och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande program. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att angiven studiestart passerat. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss.  Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).