Retorik

Fyra elever på Pops Academy sitter och jobbar tillsammans vid ett bord.

På Pops Academy vet vi att RETORIK är en viktig kompetens för att göra sig förstådd och komma långt i livet, oavsett vilket yrke en vill jobba med i framtiden. Därför lär vi våra elever att föra fram sin åsikt på ett sätt som är mottagligt för andra, både genom tal och sång.