Kristina Björn – projektledare och strateg

Kristina Björn är en av våra fem experter i Pops Advisory Board. Men vem är hon och hur bidrar hon till att utveckla Pops Academy som kreativ verksamhet med akademisk kvalitet? Det ska vi ta reda på!
Porträttbild på Kristina Björn.

Med fokus på Livslångt Lärande

Kristina arbetar som senior projektledare och strateg på RISE (Research Institutes of Sweden), Sveriges institut för tillämpad forskning. Hon hör till enheten Livslångt Lärande och har främst ansvar för partnerskap, samarbeten och projekt som rör innovation, digitalisering och lärande samt ledarskap och utbildningsdesign. 

- Jag har en bakgrund som grundskollärare för årskurs 1–7 i matematik, naturorienterande ämnen och musik. Sedan 2002 har jag arbetat heltid med skolans digitala transformation i olika roller, mest med fokus på lärande och ledarskap, förklarar Kristina. 

- Musikaliskt är jag en stolt och hängiven amatör. Jag spelar lite piano och gitarr men får mest utlopp för min musikalitet som sopran i Varbergs Kammarkör, berättar Kristina.

Vad bidrar du med i Pops Advisory Board? 

- Jag vill bidra med mina kunskaper om skola, innovation och lärande i en digital tid. Förhoppningsvis kan jag skapa förståelsen för vad innovation är, hur det går till och varför det är så oerhört betydelsefullt för oss alla.

Vilka kompetenser behöver våra elever framåt? 

- När barn och unga ges möjlighet att utveckla sina talanger och ge utlopp för sin kreativitet inom musiken, utvecklar de många kunskaper och förmågor som är viktiga för framtiden. Inte minst kompetenser och förmågor som professionella designers och innovatörer använder sig av när de arbetar med innovationsprocesser. Allt ifrån samarbetsförmåga till förmågan att tänka både divergent och konvergent, att utveckla genom många små utvecklingssteg och lära av sina misstag. Jag hoppas kunna bidra till att synliggöra mer av detta och hur det gynnar eleverna och deras lärande.