Josephine Forsman – trummis, låtskrivare och CEO

Josephine Forsman är en av våra fem experter i Pops Advisory Board. Men vem är hon och hur bidrar hon till att utveckla Pops Academy som kreativ verksamhet med akademisk kvalitet? Det ska vi ta reda på!

Josephine Forsman sitter vid ett trumset.

Trummis och CEO

Josephine är trummis och låtskrivare i bandet Sahara Hotnights samt CEO för musikprogrammet LOUD Sweden. LOUD finns bland annat på Innovitaskolan Vällingby Park och Innovitaskolan Södermalm.

– Den 30-åriga resa med bandet som vi startade 10 år gamla, och det kreativa entreprenörskap som ingår i en bandverksamhet, ligger till grund för LOUD Sweden. LOUD är ett musikprogram med fokus på samarbete. Eleverna ges möjlighet att bilda och utveckla egna band. Genom musik och sceniska uttryck får eleverna lära sig hur bandverksamhet bedrivs utifrån kreativitet och kommunikation, berättar Josephine.

Vad bidrar du med i Pops Advisory Board?  

– Jag är gärna en brygga mellan musikindustrin och skolan. Jag bidrar också med ett internationellt perspektiv som bosatt i USA sedan 6 år tillbaka, där jag jobbat som musikmentor i olika amerikanska skolor. Det känns så kul och inspirerande att dela board med kloka och erfarna inom näringsliv, skola och musikindustri. Samarbeten däremellan är viktiga, menar Josephine.

Vad är viktigt ur ditt perspektiv att vi lär våra elever? 

– Hur kan skolan få elever att vilja ta egenansvar över sitt lärande? Hur kan man hjälpa elever hitta den relevans i lärandet som krävs för att vilja ta egenansvar? Det tycker jag är viktiga frågor att arbeta med.

– Skolan, som plats för förberedelser inför livet bortom den, bör hela tiden kunna erbjuda en tydlig röd tråd mellan klassrummet och världen utanför. Genom att hjälpa elever verbalisera, sätta- och utvärdera mål och delmål som känns meningsfulla, tror jag att man främjar egenansvar. Pops Academy som kreativ grundskola har en fin plattform för att ta tillvara på viktiga källor till inblick i samtiden och framtiden genom deras elever och med hjälp av musiken. 

Vad kan Pops Academy lära av ditt internationella perspektiv?

– Om det är något vi kan ta med oss från skolor i USA, är det fokuset på retoriken, talet och den verbala analysen. Hur får vi ett likvärdigt, inkluderande samhälle där alla vågar höras, förstår vidden av att hitta sin röst och att lyssna på andras? Att vänja sig vid att prata inför folk och öppet argumentera för sin sak, löser så många kreativa blockeringar. 

– När vi lär oss om retorik lär vi oss också ifrågasätta bilder som visas upp, genomskåda budskap, något som kommer bli viktigare och viktigare. Vi lär oss också om det lika centrala lyssnandet och förmågan att ställa frågor om det vi hör. Att bidra till ett samhälle där alla människor vågar stå för sina röster tror jag är bland det viktigaste skolan kan göra.