Hans Lindetorp – musikpedagog och forskare

Hans Lindetorp är en av våra fem experter i Pops Advisory Board. Men vem är han och hur bidrar han till att utveckla Pops Academy som kreativ verksamhet med akademisk kvalitet? Det ska vi ta reda på!

Hans Lindetorp håller i en iPad med ett digitalt keyboard.

Med rötter i Rytmus och Kungliga Musikhögskolan

Hans är utbildad musikpedagog med inriktning mot grundskola/gymnasium och specialisering inom piano och musikproduktion.

Han har tidigare jobbat i första arbetslaget när musikgymnasiet Rytmus startade 1993 samt på Kungliga Musikhögskolans institution för musik- och medieproduktion sedan 1996.

Vad bidrar du med i Pops Advisory Board?

– Jag vill bidra med min kompetens, erfarenhet och perspektiv som lärare på musikhögskolan för att hela utbildningskedjan ska fungera så bra som möjligt – från grundskola till högskola, berättar Hans.

Vad är din roll på Kungliga Musikhögskolan?

– Jag undervisar och forskar i musikproduktion för interaktiva medier. Min forskning fokuseras på hur musiker och musikproducenter utan programmeringskompetens kan utnyttja större potential i interaktiva medier och bidra till att musiken får en mer aktiv roll i dessa medier, förklarar Hans.

Vilka kompetenser behöver våra elever framåt? 

– Musikens roll och förutsättningar förändras ständigt. Under de senaste decennierna har teknikutvecklingen påverkat, och fortsätter påverka, artister, musiker, producenter och konsumenter otroligt mycket. 

– I denna tid är det viktigt att hjälpa nästa generation att få ett holistiskt perspektiv där gränserna mellan att vara musiker, kompositör eller producent suddas ut. Det är viktigt att förstå vad vi bygger och hur vi påverkar samhället genom vår konstnärlighet.